Az Alapítvány és a folyóirat rövid története

A Törökfürdő Alapítványt 1993-ban Peter. B. Kellner Magyarországon ösztöndíjjal tartózkodó amerikai állampolgár alapította. Az Alapító Okirat eredeti célkitűzése szerint: "…az alapítvány célja a magyar irodalom, művészetek, kultúra ápolása érdekében olyan folyóirat megjelentetése, amely új értékorientációval és színárnyalatokkal gazdagíthatja a kulturális életet."

1993 tavaszán megalakult a negyedévi-félévi rendszerességgel mintegy 14 számot megélt kulturális periodika, a TÖRÖKFÜRDŐ, mely a 90-es évek új írónemzedékének legfontosabb szellemi-mentális bázisa lett.

Az Alapítvány, mint a folyóirat kiadója,  eredeti célkitűzéseinek megfelelően minden olyan kezdeményezést támogatott, amely a "tömegkulturális változások figyelemmel kísérésével" a magyar kultúra nyitottságát célozta meg.

A Törökfürdő Alapítvány leginkább meglepő ötleteivel, eredeti kulturális innovációjával vált közismertté a szélesebb értelmiségi közvélemény szemében a 90-es évek közepén. Komplex, több művészeti ágat is megmozgató rendezvényeivel, váratlan helyszínválasztásaival, kulturális és szociális szempontokat izgalmasan egybejátszó eseményeivel és kiadványaival megalapozott egy akkoriban szokatlan és a mai napig példátlan kulturális gondolatrendszert. Tömegkulturális eszközök ironikus, játékos alkalmazásával, modern marketingeszközökkel igyekezett kivezetni a kulturális, művészeti értékeket a szűk szakmai közvélemény köreiből a szélesebb publikum elé.

Noha a klasszikus, printalapú folyóirat 2002-ben az internetes mediáció térhódításának következtében megszűnt, az új évtized második felében az egykori “törökfürdős” progresszív közvetítői hagyomány számos rendezvényen és eseményen keresztül megújult. 2006 óta kulturális és esélyegyenlőségi szakmai találkozók, vándorkiállítások és fesztiválok teszik színesebbé és látványosabbá a Törökfürdő Alapítvány tevékenységét. Az Alapítvány jelenkori életében egyre hangsúlyosabb az esélyegyenlőségi csoportokra és tematikákra fókuszáló  rendezvények  szervezése, támogatása és életre segítése.

Végezetül álljon itt azon meghatározó emberek neve, akik gondolataikkal, kreatív energiájukkal hozzájárultak a Törökfürdő szellemiségének kialakulásához: Balavány György (alapító), Bánki György, Bárdos Miklós, Bence Ottó (alapító főszerekesztő 1993-1999), Benedek Anna, Fejér Balázs (alapító), Ficsku Pál, Jánossy Lajos, Kátai-Nagy Krisztina (alapító főszekesztő-helyettes), Králik Miklós, Kresalek Dávid, Mezei Tibor (alapító), Nagy Gabriella (főszerkesztő 2000-2002),  Peer Krisztián (alapító), Péterfy Gergely, Salgói Orsolya, Schmideg Ádám (alapító), Szabó Stein Imre (alapító), Vajna Tamás.

Köszönet egykori mentorainknak, kiemelten Dérczy Péternek, Lengyel Péternek, Németh Gábornak és Parti Nagy Lajosnak, valamint meghatározó prózaszerzőinknek, akik mondataikkal és gondolataikkal egykor támogattak bennünket: Csejdy András, Dudás Attila, Erdős Virág, Faragó Ferenc, Hazai Attila, Horváth Antal Balázs, Halász Margit, Korpa Artúr (ma már Hamvai Kornél), Kemény István, Pacskovszky Zsolt, Podmaniczky Szilárd, Térey János, Vörös István, Zilahy Péter és mások.

© 2024 törökfürdő alapítvány. minden jog fenntartva.